Công văn số 920/SNV-CCHC&ĐT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc mở lớp đào tạo trung cấp Lý luận chính trị - hành chính theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 20/7/2012 của Tỉnh ủy

Đính kèmDung lượng
PDF icon 920 SNV CCHC&ĐT.PDF959.78 KB