Kế hoạch số 264-KH/ĐU ngày 13 tháng 10 năm 2014 thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Kế hoạch số 264-KH/ĐU ngày 13 tháng 10 năm 2014 thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đính kèmDung lượng
PDF icon 264 KH UBND.PDF2.12 MB