Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 18 2013 QĐ UBND.PDF2.34 MB