Kế hoạch số 3675/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Cao Bằng năm 2014

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3675 KH UBND.PDF634.24 KB