Quyết định số 447/QĐ-HĐTC ngày 22 tháng 10 năm 2014 Về việc ban hành Nội quy phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

Đính kèmDung lượng
PDF icon 447 QĐ HĐTC.PDF461.42 KB