Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 Ban hành Quy chế tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1506 QĐ UBND.PDF661.28 KB