HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019

     Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2014, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; anh Đinh Quế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy; anh Trần Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ngành.

     Trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên tuyền giáo dục của Hội được tăng cường và đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức của Hội viên thanh niên, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của đảng. Công tác tổ chức Hội tăng so với nhiệm kỳ trước; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được củng cố và mở rộng, tổ chức Hội ngày càng chiếm vị trí quan trọng và có uy tín trong đời sống thanh niên và xã hội. Các cuộc vận động của Hội đã được triển khai đồng bộ, tác động tích cực tới đông đảo Hội viên thanh niên, tạo ra nhiều phong trào hoạt động thiết thực. Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014 đã tạo ra tiền đề quan trọng, góp phần động viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

     Đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 với các chỉ tiêu cụ thể. Phát biểu tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, anh Đinh Quế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các cấp Hội tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới tiếp tục chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng của quê hương trong các cấp Hội; tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn các cấp, tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố Hội LHTN vững mạnh; Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn liền với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, gồm 39 ủy viên. Anh Triệu Văn Thực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 5 anh, chị Ủy viên ủy Ban kiểm tra; 13 anh, chị Ủy viên Ban Thư Ký; Đại hội cũng hiệp thương cử 6 anh, chị tham gia Đại hội Đại biểu Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.

     Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên Cao Bằng đoàn kết, năng động, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của quê hương”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng thưởng Bằng khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội trong nhiệm kỳ 2009 - 2014.