Tổ chức hội nghị lấy ý kiến quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chiều ngày 31/7 Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng phối hợp với huyện Thạch An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ Cao Bằng, thường trực huyện uỷ, UBND, UBMTTQ huyện, các ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, đại diện 17 chức danh không chuyên trách cấp xã, thị trấn và các bí thư chi bộ, trưởng xóm, công an viên của 03 xã lê Lai, Đức Xuân và thị trấn Đông Khê.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Cao Bằng báo cáo dự thảo Nghị quyết

Thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo sở Nội Vụ xây dựng Dự thảo của Nghị Quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo đó tổ chức lấy ý kiến tham góp của các các xã, thị trấn, các khu dân cư trên địa bàn từ những người đang trực tiếp làm việc tại các địa phương, làm cơ sở để đưa nghị quyết áp dụng vào thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị

 Dự thảo nghị quyết có những nội dung chính: Quy định về các chức danh những người hoạt động không chuyên trách: Đối với xã, phường, thị trấn gồm 17 chức danh; đối với xóm, tổ dân phố gồm 12 chức danh. Quy định khung số lượng: Đối với xã phường, thị trấn loại I, bố trí tối đa không quá 09 người, loại II: bố trí tối đa không quá 08 người, loại III: Không quá 07 người. Đối với xóm, tổ dân phố: Xóm, tổ dân phố loại I: Bố trí tối đa 06 người, loại II: Tối đa 05 người. Nhóm chức danh chính và chức danh kiêm nhiệm: Đối với xã phường, thị trấn nhóm chức danh chính có 8 chức danh, nhóm chức danh kiêm nhiệm có 09 chức danh. Đối với xóm, tổ dân phố: chức danh chính có 6 chức danh, chức danh kiêm nhiệm có 05 chức danh. Tuỳ theo điều kiện thực tế của từng đơn vị, bố trí các chức danh kiêm nhiệm cho phù hợp nhưng không vượt quá số lượng quy định theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, xóm, tổ dân phố. Quy định về mức phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dự kiến hiệu quả sau khi thực hiện nghị quyết, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ góp phần giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách từ 30.838 người xuống còn 16.610 người. Giảm kinh phí chi trả phụ cấp, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ 206,3 tỷ xuống còn 172,8 tỷ đồng/năm.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, có 10 ý kiến tham góp cho dự thảo. Đại diện Sở Nội vụ đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến thắc mắc của đại biểu. Cơ bản các ý kiến đều nhất trí với dự thảo của Nghị quyết, tuy nhiên một số đại biểu còn trăn trở lo lắng khi nghị quyết có hiệu lực. Cấp uỷ, chính quyền xã sẽ có nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cán bộ. Đề nghị tỉnh cần ban hành văn bản đề ra tiêu chí tuyển dụng cụ thể để xã làm căn cứ trong việc lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn gánh vác hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

                                                                                                                                                                                                          Thực hiện: Kim Oanh – Thu Hằng

Nguồn: http://thachan.caobang.gov.vn

Các thông tin khác