Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 phân bổ số lượng tri thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 516 QĐ UBND.PDF334.97 KB