Hội nghị nâng cao chỉ số PAR INDEX và PAPI của tỉnh 2018

Sáng 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã chủ trì Hội nghị nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)  của tỉnh Cao Bằng năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố.

DSC_3910

Các đại biểu dự Hội nghị

Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2017, tỉnh Cao Bằng đạt 74,55%, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 17 bậc so với năm 2016. Có 3 lĩnh vực tăng cả điểm số và thứ bậc xếp hạng là: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; hiện đại hóa hành chính và tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ số PAR INDEX năm 2017 cấp tỉnh đã có điểm mới so với các năm trước là gắn kết với Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2017) do Bộ Nội vụ phê duyệt. Cao Bằng có Chỉ số SIPAS 2017 đạt 70,17%, thấp hơn chỉ số trung bình của cả nước và xếp hạng 60/63 tỉnh, thành trên cả nước; nội dung đạt được kết quả mong đợi nhất của tỉnh ở người dân và tổ chức là “Tiếp tục đơn giản hóa TTHC” chiếm 62,7%, người dân và tổ chức lựa chọn, nội dung “Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính công” với tỷ lệ 54,4% và “Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC” với tỷ lệ 42,9% người dân và tổ chức lựa chọn.

Đối với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017, tỉnh đạt 35,85/60 điểm, tăng 1,53 điểm so với năm 2016, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 12 bậc so với năm 2016. Có 4/6 chỉ số tăng điểm so với năm 2016, gồm: "Công khai, minh bạch", "Trách nhiệm giải trình với người dân", "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" và "cung ứng dịch vụ công". 2 chỉ số giảm điểm là: "Tham gia người dân ở cấp cơ sở" và "thủ tục hành chính công". Có 1 chỉ số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất cả nước  là "Trách nhiệm giải trình với người dân" (09/63); có 2 chỉ số nội dung thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có điểm thấp nhất cả nước là "cung ứng dịch vụ công" (56/63) và "thủ tục hành chính công" (63/63).

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi và đề xuất của các sở, ban, ngành về việc khắc phục những hạn chế và tìm ra giải pháp để nâng cao Chỉ số PAR INDEX và PAPI của tỉnh; góp ý kiến vào nội dung về dự thảo kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018 và những năm tiếp theo.

DSC_3915

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành cũng như sự cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về CCHC; Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của UBND tỉnh; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về nội dung của Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR-INDEX; Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Dương Liễu

Nguồn: http://www.caobang.gov.vn

Các thông tin khác