ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ)

Tại Hội nghị, các đồng chí Đảng viên đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã luôn nỗ lực chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt công tác tư tưởng đảng viên trong việc rà soát sắp xếp các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo Nghị quyết Trung ương 6 luôn được đảng bộ chú trọng thực hiện; công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao của lĩnh vực nội vụ, luôn đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng các cấp đề ra, cơ bản các chỉ tiêu hàng năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ đều đạt chỉ tiêu.

(Đ/c Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị)

(Đ/c Nguyễn Ngọc Định, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị)

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ; Báo cáo công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Nội vụ. Trong đó tập trung đến các khuyết điểm, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra của cả nhiệm kỳ.

 

Các thông tin khác