Thông báo Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Cao Bằng năm 2018