V/v báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đính kèmDung lượng
PDF icon 128_2018.PDF108.86 KB
Office spreadsheet icon Cac_bieu_mau_bao_cao_thong_ke_2018.xls167 KB