Thông báo số 125/TB-HĐTD ngày 17/01/2018 của HĐTD thông báo khai mạc và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành viên chức

Đính kèmDung lượng
PDF icon 125 TB-HĐTD vienchuc.pdf111.08 KB
Các thông tin khác