Công văn số 215-TĐ/ĐU ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Đảng ủy Sở Nội vụ về phát động phong trào thi đua năm 2014

    Hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động năm 2014; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua đua năm 2014 với những nội dung sau:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 215 TĐ ĐU 1.PDF369.06 KB