Thông báo số 110/TB-HĐTD ngày 16/01/2018 của Hội đồng tuyển dụng Danh sách dự thi môn Kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành công chức và danh sách phòng thi CC, VC

Đính kèmDung lượng
PDF icon 110 danhsachvienchuc.PDF2.06 MB
PDF icon 110 danhsachcongchuc.PDF4.77 MB
Các thông tin khác