Công văn số 90/SNV-CCHC ngày 12/01/2018 của Sở Nội vụ V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Bieu_mau_tong_hop_KQDTBD_2018.xls106 KB
PDF icon 90_2018.PDF212.55 KB