Thông báo số 67/TB-HĐTD ngày 10/01/2018 của Hội đồng tuyển dụng kết quả điểm chấm phúc khảo môn Ngoại ngữ, kỳ tuyển dụng công chức năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 67 TB-HĐTD.PDF220.87 KB
Các thông tin khác