Công văn số 2443/SNV-CCHC ngày 06/12/2017 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc báo cáo thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2443_2017.PDF109.96 KB
PDF icon 2871-UBND-VX_2017.pdf857.65 KB
Office spreadsheet icon BC_danh_muc_dich_vu_cong_truc_tuyen_2017.xls31.5 KB