Ngày 30/10, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác

Ngày 30/10, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác CCHC các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

toàn cảnh (2)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Kết quả tự đánh giá tự chấm điểm Chỉ số CCHC, năm 2017, tỉnh ta đạt 50,25/65 điểm, đạt 77,3%. Về công tác chỉ đạo điều hành dự kiến đạt 8/8,5 điểm do mức độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2017 không đạt 100%. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 7,5/7,5 điểm (100%). Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt 6/9 điểm (66,7%) do tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không đạt yêu cầu. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đạt 8/9,5 điểm (84,2%); cải cách tài chính công đạt 3,5/4 điểm (87,5%); thực hiện hiện đại hóa nền hành chính đạt 4,75/9 điểm, số điểm không đạt do dịch vụ công trực tuyến chưa phát sinh giao dịch giải quyết TTHC, tỉnh chưa cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 6/8 điểm (75%) do số đơn vị đạt tỷ lệ 100% hồ sơ TTHC được trả đúng hạn không đảm bảo; đánh giá tác động của CCHC đến kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 2,5/3 điểm (83,3%) do tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng dưới 30% so với năm 2016.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả thấp đối với các nội dung: Ứng dụng phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT- iGate trong giải quyết TTHC; chuẩn hóa cán bộ công chức cấp xã; hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí  việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với tổng thời gian theo quy định; thực hiện quy định về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.  

chủ tịch tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhiệm vụ CCHC; thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC năm 2017, chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2018 đảm bảo kịp thời, có chất lượng; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC trên phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và trả hồ sơ TTHC đúng thời hạn quy định; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan liên quan đến CCHC; tiếp tục tuyên truyền công tác CCHC, nâng cao nhận thức của cá nhân, doanh nghiệp về CCHC trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                Kim Thoa

 Nguồn: www.caobang.gov.vn/

 

 

 

 

Các thông tin khác