Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2864 KH-UBND BH.PDF3.19 MB