Chi đoàn Sở Nội vụ học tập và làm theo lời Bác.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” và trong mọi công việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên”.

   Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. 

   Chi đoàn Sở Nội vụ có 28 đoàn viên thanh niên, đây là lực lượng nòng cốt trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nói chung cũng như nhiệm vụ công tác đoàn thể nói riêng, chính vì vậy chi đoàn luôn xác định nâng cao tinh thần tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; tích cực học tập và làm theo Lời Bác, xác định đây là kim chỉ nam cho tổ chức đoàn trong hoạt động của mình.

   Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Sở phát động và cuộc vận động Tuổi trẻ Cao Bằng học tập và làm theo lời Bác do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động, ban chấp hành chi đoàn xác định việc tuyên tuyền những tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác tới toàn thể đoàn viên thanh niên là việc làm trước tiên và cần thiết, cụ thể hàng năm ban chấp hành chi đoàn đã tổ chức tuyên tuyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tham gia học tập đầy đủ các buổi quán triệt triển khai học tập của Đảng ủy với các nội dung như: tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ", "Di chúc " của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”; chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân " và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”,.. cụ thể hóa từng nội dung học tập và xây dựng kế hoạch triển khai học tập, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác; xây dựng sổ vàng, viết nhật ký thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Hàng năm chi đoàn đều triển khai đăng ký công trình phần việc thanh niên với đoàn khối các cơ quan tỉnh và với Đảng ủy Sở, các công trình phần việc đã đăng ký và được thực hiện như: tổng vệ sinh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh của cơ quan, thu gom giấy vụn để ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Phối hợp với ban chấp hành công đoàn tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng" nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; tổ chức gặp mặt các cựu cán bộ đoàn đã và đang công tác tại Sở Nội vụ; phối hợp với chính quyền Sở tổ chức diễn đàn Công chức Sở Nội vụ học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

   Từ những cách làm trên đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác, từ đó mỗi đoàn viên thanh niên tự rút ra những điều cần học tập theo tư tưởng tấm gương của Bác và đề ra mục tiêu phấn đấu của riêng mình. Những nội dung học tập đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như: đoàn viên thanh niên luôn chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiều đồng chí đoàn viên là tham mưu tích cực cho Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo Sở trong thực hiện nhiệm vụ và có đồng chí được Ban Giám đốc tin tưởng giao nhiệm vụ giữ các chức vụ là trưởng, phó trưởng phòng; nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên có nhiều sáng kiến, giải pháp áp dụng trong công tác đem lại hiệu quả cao được hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan ghi nhận...bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên thanh niên còn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đoàn, tham gia xung kích, tình nguyện trong các hoạt động do chi đoàn, Cụm thi đua và Đoàn khối các cơ quan tổ chức với các hoạt động tiêu biểu như: tổ chức hoạt động ra quân tình nguyện trồng cây, tặng quà trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Khai, huyện Thạch An; chủ trì tổ chức hoạt động chào mừng thị xã Cao Bằng trở thành Thành phố; tham gia đội văn nghệ, thể thao của Sở sẵn sàng tham gia các hoạt động do Sở và công đoàn tổ chức; duy trì tốt hoạt động tổng vệ sinh cơ quan góp phần gìn giữ môi trường làm việc trong sạch; tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp các ngành phát động, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện, chi đoàn có 01 đồng chí là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện của đoàn khối các cơ quan, nhiều đồng chí đoàn viên đã nhiều lần tham gia trực tiếp hiến máu tình nguyện phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhận tại Bệnh viên đa khoa tỉnh..từ các nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào hiến máu tình nguyện của câu lạc bộ và phong trào hiến máu tình nguyện của đoàn khối các cơ quan. Trong 3 năm, chi đoàn đã giới thiệu cho chi bộ 06 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 02 đồng chí đã được kết nạp vào đảng, 02 đồng chí đã hoàn thiện hồ sơ và được Đảng ủy Sở trình Đảng ủy Khối các cơ quan xem xét, ra quyết định.

   Từ việc nhận thức đến hành động "học tập" và "làm theo" đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình như đồng chí Trần Thị Tú Liễu, đồng chí Hoàng Thị Ái Ly, đồng chí Đinh Thị Thủy, đồng chí Tô Vũ Biên, đồng chí Đinh Việt Bắc, đồng chí Đàm Nam Điền, đồng chí Đỗ Trường Giang, đồng chí Lê Thị Phương, đây là những tấm gương tiêu biểu, điển hình để các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn học tập và phấn đấu noi theo.

   Để việc học tập và làm theo lời Bác của chi đoàn tiếp tục được được những kết quả cao hơn, trong thời gian tới chi đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể đoàn viên thanh niên theo chủ đề từng năm; Tiếp tục cụ thể hóa từng nội dung học tập và phấn đấu làm theo Bác bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; Đoàn viên thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn; Tích cực tham gia xây dựng đảng và các đoàn thể và  thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong chi đoàn./.

                                                                                  Trần Liễu