Quyết định số 345/QĐ-SNV ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý

Quyết định số 345/QĐ-SNV

Đính kèmDung lượng
PDF icon QĐ kiện toàn BAN ISO.PDF265.53 KB