Quyết định số 495/QĐ-SNV ngày 08/12/2015 của Sở nội vụ về việc bổ nhiệm lại lãnh đạo QMR về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý

Quyết định số 495/QĐ-SNV

Đính kèmDung lượng
PDF icon QMR.PDF114.26 KB