Quyết định số 04/QĐ-BCHCĐ ngày 04/3/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Sở Nội vụ

Quyết định số 04/QĐ-BCHCĐ ngày 04/3/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Sở Nội vụ

Đính kèmDung lượng
PDF icon 04 QĐ BCHCĐ.PDF536.81 KB