Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

         Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2017 Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng dự đại hội có các đồng chí đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và 8 đồng chí đảng viên của Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020.

         Đại hội đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào báo cáo chính trị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020.

         Tại Đại hội đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đã phát biểu chỉ đạo Đại hội và ghi nhận những thành tích đạt được của Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng thời đồng chí đã chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế để Chi bộ bổ sung vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm kỳ 2017 – 2020.

         Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 theo đúng nội dung quy định. Đồng chí Hà Văn Vui tái cử Bí thư Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ, đồng chí Bế Bình Long Tổ trưởng Tổ Hành chính Trung tâm Lưu trữ lịch sử giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

         Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020./.

Các thông tin khác