Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Số ký hiện: 88/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/7/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực khác
Đính kèmDung lượng
PDF icon 88.signed.pdf199.66 KB