Chi bộ Cơ quan Sở Nội vụ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 184 -KH/ĐU ngày 16/6/2017 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2017 - 2020), chiều ngày 02/8/2017, Chi bộ Cơ quan Sở Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; tham dự đại hội có các đồng chí đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và 26 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

 

                     

           

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020; Đại hội cũng đã tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội cũng đã thông qua các chỉ tiêu cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020

Phát biểu chỉ đạo Đại Hội, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế để chi bộ hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.         

Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020, đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định và bầu trực tiếp đồng chí Đỗ Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nông Hoa Thương – Trưởng phòng Cải cách hành chính giữ chức vụ Phó Bí thư.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Đ/c Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở  tặng hoa Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

 

                 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và giao Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ và các ý kiến đóng góp tại đại hội để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra../.

         

                             

 

 

Các thông tin khác