ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Sáng ngày 02/8/2017, tại Hội trường tầng II, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, Các đồng chí đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể của Sở Nội vụ cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong đó tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua. Đại hội đã triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, tập trung đề ra mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ và phát huy trí tuệ tập thể, đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 2020 với những nhiêm vụ và giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Chi bộ, đảm bảo đúng quy định, trang trọng và đặc biệt đảm bảo dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể. Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao phẩm chất đạo đức của người đảng viên, đoàn kết nội bộ, thống nhất cao từ ý trí đến hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017 – 2020. Kết quả, đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và đồng chí Trần Thị Tú Liễu - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng tái cử chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Các thông tin khác