Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2296-BC-UBND_2017.pdf8.47 MB