V/v góp ý Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Số ký hiện: 1472/SNV-TCBC
Ngày ban hành: 26/7/2017
Người ký: Đồng Thị Kiều Oanh
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực khác