Kế hoạch số 2011/KH-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" tỉnh Cao Bằng năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2011-KH-UBND_2017.pdf2.1 MB