Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 959-QD-UBND_2017.pdf2.28 MB