Về việc hướng dẫn bình xét và đề nghị khen thưởng thành tích tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Đính kèmDung lượng
PDF icon Huong dan khen thưởng dự án 600.pdf1.91 MB