Khen thưởng Tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú,có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã tại tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 962_2017.PDF858.99 KB