QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2017/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1333/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2012

Số/ký hiệu: 
11/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
01/6/2017
Đính kèmDung lượng
PDF icon 11-2017-QD-UBND_2017.pdf1.48 MB