HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2016

     Chiều 30/5, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

     Dự Hội nghị, tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_1946.jpg

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

     6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch kiểm tra văn bản… trình Chính phủ ban hành 69 nghị định điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, góp phần từng bước thể hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay, Bộ Nội vụ đã thẩm định nghị định 21/21 bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Công an); Chính phủ đã ban hành 11 Nghị định của các cơ quan. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo nghị định, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP). Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính như: Nộp thuế và bảo hiểm xã hội; cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; thông quan hàng hóa qua biên giới. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch. Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tại một số địa phương bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã tinh giản được 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người. Các bộ, ngành Trung ương đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo danh mục được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch.

     Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% gồm 9 bộ là: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao và Bộ KH&ĐT.

     Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 10 bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ GD&ĐT, Bộ TN&MT, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐTB&XH.

      Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 80,94%. Không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 8 bộ có Chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ.

     NHNN đạt Chỉ số CCHC năm 2016 cao nhất với 92,68%, Bộ LĐTB&XH có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với 71,91%. Khoảng cách giữa bộ đạt chỉ số cao nhất và thấp nhất là 20,77%.

    Về Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đứng đầu với 90,32%, thấp nhất là tỉnh Hậu Giang với 62,55%.

     Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và cũng là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số nhóm A.

 

http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/ngtnnn/2017_05_30/TTXVN_3005caicachhanhchinh.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ hoan nghênh các bộ ngành có các giải pháp đổi mới phương thức, đánh giá tình hình triển khai CCHC của các bộ, ngành địa phương thông qua chỉ số cạnh tranh, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số phục vụ của cơ quan nhà nước đối với trách nhiệm phục vụ dịch vụ công...

     Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định tại Nghị định số 30/NĐ-CP; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp... Trên cơ sở kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016, Bộ Nội vụ chủ trì làm việc với các bộ, các tỉnh để thảo luận, phân tích, đánh giá những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC; xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả CCHC tại các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của các cơ quan Nhà nước.

Kim Cúc

Theo caobang.gov.vn

Các thông tin khác