V/v hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 935_2017.PDF1.16 MB
Office spreadsheet icon Bieu_kem_theo_huong_dan_BC_CCHC_2017.xls61.5 KB
Microsoft Office document icon DE_CUONG_2017.doc44.5 KB