Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt danh sách viên chức hành chính đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức

Đính kèmDung lượng
PDF icon 677 QĐ UBND VC.PDF461.67 KB
Các thông tin khác