Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch và tương đương theo chỉ tiêu năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 676 QĐ UBND CC.PDF1.29 MB
Các thông tin khác