Thông báo điểm kiểm tra sát sạch công chức không qua thi tuyển và sinh viên cử tuyển năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 847 HĐKTSH.PDF689.92 KB
Các thông tin khác