Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND Về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 578-QD-UBND_2017 kỷ luật kỷ cương.pdf920.98 KB