Công văn số 705/SNV-VTLT ngày 20/4/2017 của Sở Nội vụ Về việc tiếp tục phân loại sơ bộ tài liệu tồn đọng, tích đống và báo cáo kết quả sau khi phân loại sơ bộ giai đoạn từ năm 2013 trở về trước

Đính kèmDung lượng
PDF icon 705_2017.PDF224.69 KB