Công văn số 665/SNV-CCHC ngày 13/4/2017 của Sở Nội vụ V/v đăng ký tham gia đào tạo sau đại học theo chương trình học bổng Quảng Tây năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon maugiaykhamsuckhoe_2017.PDF725.85 KB
PDF icon 665_2017.PDF656.62 KB