Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Nguyên Bình

Đính kèmDung lượng
PDF icon 32TB-UBND_2017.PDF789.65 KB
Các thông tin khác