Kế hoạch số 285/KH-SNV ngày 23/02/2017 của Sở Nội vụ Kế hoạch Thu thập tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 285_2017.PDF428.21 KB