Công văn số 411/SNV-CCVTLT ngày 09/3/2017 của Sở Nội vụ V/v báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị

Đính kèmDung lượng
PDF icon 411_2017.PDF343.1 KB
Microsoft Office document icon CV Báo cáo sử lý tai liệu tồn đọng.doc71.5 KB