Công văn số 178/SNV-XDCQ&TN ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã của UBND huyện Quảng Uyên

Đính kèmDung lượng
PDF icon 178_2017.PDF231.4 KB