Kết luận số 2228/KL-SNV ngày 29/11/2016 của Sở Nội vụ Kết luận Thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2228_2017.PDF1.17 MB