Quyết định số 614/QĐ-SNV ngày 01/12/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 614_2016.PDF546.84 KB